Vásárlási, szállítási és egyéb feltételek

 
Cím: 4029, Debrecen - Méliusz tér 10.
Telefon:
naturcolorkft@gmail.com
 
A távollevők között kötött szerződésekről

A Multimix WebShop Általános Szerződési Feltételei továbbiakban ÁSZF 1.

A Szerződési Feltételek alapfogalmai

1.1 Szolgáltató adatai

Neve: Multi Color 98 Bt.

Címe: 4026 Debrecen, Bethlen u. 56.

Adóigazgatási azonosítószám: 22895024-2-09

Cégjegyzék száma: 09-06-007648

Kereskedelmi és Hitelbank: 10200304-39071391-00000000

Kérjük Vásárlóinkat, hogy minden esetben olvassák el alaposan a vásárlási, szállítási és egyéb feltételeket, ebből adódó kellemetlenségekért felelősséget nem vállalunk. Kérjük kedves leendő Vásárlóinkat, hogy a várható szállítási költségekről tájékozódjon.

Sajnos a kisebb összegű vásárlásoknál előfordulhat, hogy a szállítási költség magasabb, mint az áru értéke. Minden esetben megpróbáljuk a Vásárló részére legkedvezőbb szállítási díjat kiválasztani. Továbbá vegyék figyelembe a kosár tartalma felett lévő raktárkészleti információt ami lehet: Raktáron, Elfogyott, Rendelésre. Megpróbáljuk minnél hamarab bejelölni a termékek raktárkészleti változását de előfordúlhat, hogy egy-egy terméknél elmarad ezért előre is elnézést kérünk de figyelünk arra, hogy ez ne forduljon elő.

1.2 A Vásárló Aki a Multimix Webáruház Szolgáltatást igénybe veszi, azaz a Multimix Webáruház internetes felületén keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

1.3 A Szállító Magyar Posta Zrt. A Postai utánvét költsége a vevőt terheli, melyre a Magyar Posta hivatalos díjszabása érvényes. (Megtekinthető az alábbi helyen: http://www.posta.hu/kepek/upload/2010-07/20100701_tarifatabla_HU_NET.pdf

2. Multimix Webáruház Szerződési Feltételek célja A Szolgáltató jelen ÁSZF-et azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Multimix Webáruház Szolgáltatással, és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Webáruház Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket. Az ÁSZF a Szolgáltató, és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató Webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

2.1 Az ÁSZF közzététele Az ÁSZF Vásárló által történő elfogadása a Multimix Webáruház Szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

2.2 Az ÁSZF hatálya A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a Multimix Webáruház Szolgáltatást biztosítja.

3. A Multimix Webáruház-szolgáltatás A Szolgáltató a Vásárló részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a Webáruház Szolgáltatást.

3.1 A Multimix Webáruház-szolgáltatás területi hatálya A Szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (Internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A külföldre történő termékszállításra a jelen vásárlási feltételek nem érvényesek, külföldi szállítás vagy fizetés is lehetséges egyedileg megállapított és egyeztetett feltételekkel.

4. A Multimix Webáruház Szerződés létrejötte és módosítása

4.1. Regisztráció A minden oldalon megtalálható Regisztráció menüpont alatt, az ott lévő adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

4.2 Általános jellemzők A Szerződés a Szolgáltató Internetes felületén történő megrendeléssel, illetve jelen ÁSZF elfogadásával jön létre. A Webáruházban való vásárlás feltétele a szállítási és számlázási adatok, továbbá elérhetőségek megadása. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

4.3 Megrendelés módosítása, törlése A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a Vásárló a Multimix Webáruház bemutatkozó oldalánmegadott elektronikus levelezési címen illetve telefonos hívószámon teheti meg. A megrendelés visszavonása csak a posta szolgálat részére történő átadás előtt lehetséges.

4.4 Fizetési feltételek A Vásárló a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét előreutalással a Szolgáltató számlaszámára, vagy a Szállítónál az áruk átvételénél készpénzben teljesíti. A Szolgáltató a vásárolt áruk és szolgáltatásokról számlát küld, amely tartalmazza az esetleges szállítási költséget is. 40.000.- Ft feletti vásárlás esetén proforma számla ellenében 50 % előleg megfizetését kérjük előreutalással vagy számlánkra történő befizetéssel, ezután szállítjuk a kért terméket. A Vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja.

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló fenntarthatja, vagy elállhat vásárlási szándékától.

4.5 Szállítási módok Postai szállítás átutalással A Vásárló a Szolgáltató számlaszámára előzetesen utalja át az összeget, mely együttesen tartalmazza a termék(ek) ellenértékét és a szállítási költséget. A szállítás díja a rendelés súlyától és értékétől függ. Személyes átvétel A fizetési módtól függően előreutalással vagy átvételkor az átvétel helyén lehet teljesíteni a megrendelt termékek ellenértékét. Személyes átvételre a megrendelést (és az esetleges utalás beérkezését) követően előre egyeztetett időpontban van lehetőség az alábbi címen: Multimix Festékbolt 4026 Debrecen, Ibolya u. 2. Hétfőtől – péntekig 8.00-17.00 4.6 Sikertelen kézbesítés Általános kiszállítási határidőnél a Szállító kettő alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést a Szolgáltató érvénytelennek nyilvánítja és törli.

5. A Vásárló jogai és kötelezettségei A Vásárlónak miután a csomagot átvette 8 munkanapig jogában áll a megrendelt terméket a Szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni. A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről értelmében a visszaküldés költségei a Vásárlót terhelik. A vitás esetek elkerülése végett a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról a Szolgáltató fényképet készíthet. A Szolgáltató köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a vásárlónak.

6. Adatvédelem, adatbiztonság

6.1 Adatvédelmi Nyilatkozat A Webáruház internetes oldalai bármiféle adat megadása nélkül látogathatóak. Vannak azonban olyan szolgáltatások (online vásárlás), amelyeknek teljes körű igénybevételéhez szükséges a látogatók bizonyos személyes adatainak megadása. A megrendeléshez szükséges adatfelvétel során a Szolgáltató a következő adatokat rögzíti a Vásárlókról: A Vásárló azonosításához szükséges adatokat: · Szállítási cím, név · Számlázási cím, név · Elektronikus levelezési cím · Elérhetőségi telefonszáma A Szolgáltató a Vásárló által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a Szerződés teljesítése és a Szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató a Vásárló adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a Szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfelek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el. A megrendelések kiszállítása érdekében a Szolgáltató a következő adatokat bocsátja a Szállító, illetve a Szállító Megbízottja rendelkezésére: · Megrendelő neve · A teljes Szállítási cím · A megrendelés összege szállítási díjjal együtt (utánvétes megrendelés esetén) · Megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége. · A Szállító, illetve Megbízottja ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli.

6.2 Személyes adatok módosítása Megadott személyes adatait a Vásárló bejelentkezés után az Adataim menüpont alatt bármikor megváltoztathatja.

7. Egyebek

7.1. Biztonság A Webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

7.2. Felelősség kizárása A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. Az oldalon feltüntetett leírások és képek csupán tájékoztató jellegűek. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatok a valóságnak megfeleljenek. Az esetleges elírásokért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

7.3. Jogviták A Szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, Szerződő Felek a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

7.4. Termékekhez kapcsolódó képek és videók Munkatársaink mindent megtesznek, hogy a valóságnak megfelelő képet, videót és leírást helyezzenek el az oldalon. Egyes esetekben előfordulhat, hogy a képen, videón látható, illetve a valós termék eltér egymástól, melyért felelősséget nem tudunk vállalni. Fentiekre tekintettel kérjük minden tisztelt ügyfelünket, hogy szíveskedjenek az illusztrációként feltüntetett képet, videót, illetve az árat egyeztetni a rendelt termék adatival, esetlegesen felvenni a kapcsolatot munkatársainkkal.

Szállítási szerződés

1. A MULTIMIX Webáruház területi hatálya Az online Webáruház az adathálózat (Internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. Az MultiColor 98 Bt azonban kizárólag a Magyar Köztársaság területére címzett megrendeléseket fogad el. A Magyar Köztársaság területén kívüli, illetve egyéb címretörténő szállítás tehát nem lehetséges, minden ilyen megrendelés érvénytelen.

2. Személyes áruátvétel Személyes átvételre is lehetőséget biztosítunk ügyfeleinknek. Ebben az esetben ugyanúgy meg kell rendelni a webáruházban atermék(ek)et. Mivel debreceni irodánkban raktározás nem folyik, így a személyes átvételkor munkatársaink tájékoztatják Önt, mikor veheti át a megrendeltterméket. Személyes átvétel: 4026 Debrecen, Ibolya u. 2.

3. Házhozszállítás Magyarország bármely pontjára el tudjuk juttatni a megrendelt terméket postai kiszállítással.

4. Szállítási módok és költségek: Normál kiszállítás: a kiválasztott termék 48-72 órán belül* kerül kiszállításra. Külföldre történő szállítás feltételeiről érdeklődjöna megadott elérhetőségeinken.

10 kg-ig 20 kg-ig
1.800.- Ft** 5 000.- Ft**

* A feltüntetett időtartamba nem tartoznak bele a hétvégék és a munkaszüneti napok és csak abban az esetben érvényesek, amennyiben a termék raktáronvan.

** A feltüntetett szállítási költségek a rendelt termékek függvényében változhatnak, kizárólag tájékoztató jellegűek és nem minősülnek konkrét ajánlattételnek!Több termék együttes vásárlása esetén a szállítási költség csökkenhet, viszont a súly növekedesével növekedhet.

5. Fizetési módok és kedvezmények · Utánvétes fizetés: az áru átvételekor készpénzben, Ön közvetlenül a postai kézbesítőnek fizet, számla alapján, melytartalmazza a termék árát és a szállítási költséget. · Előre utalás: előreutalással is teljesítheti a megrendelt termék és a szállítási költség ellenértékét (amintmegérkezik számlánkra az utalt összeg, telefonos egyeztetést követően kiszállítjuk a rendelt terméket).

6. Számlázási és szállítási címek Lehetősége van több cím megadására is személyes beállításainál, illetve a rendelés folyamán, így külön megadhat számlázásiés szállítási címet is.

 
A weboldal üzemeltetője: Alfaweb Bt (info@komplett-otthon.hu) Copyright 2008 | Kapcsolat | Sitemap | Impressum | Adatvédelem